contact-bg-image-big.jpg

Časté dotazy

Máte dotaz? Zkuste se podívat do naší sekce Časté dotazy.

Jaký je rozdíl mezi finančním leasingem a úvěrem?

Finanční leasing je forma financování, kdy dlouhodobě užíváte vůz za úhradu v podobě leasingových splátek. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty (obvykle ve výši symbolických 1 000 Kč + DPH) přechází vůz do Vašeho vlastnictví. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Úvěr je forma financování, kdy kupujícím jste Vy a předmětný vůz se jeho převzetím stává Vaším majetkem. Úvěr není zatěžován DPH z finančních služeb. Doba trvání úvěrové smlouvy není zákonem nijak stanovena.

Jaká je maximální doba splácení?

Pokud není podmínkami akce stanoveno jinak, maximální doba financování je v případě finančního leasingu i úvěru na nový vůz 84 měsíců. U ojetých vozů je stanoveno maximální stáří vozu včetně doby jeho financování na 10 let.

Jak je to s pojištěním u úvěru?

Po celou dobu trvání úvěrové smlouvy je podmínkou mít vůz havarijně pojištěn (neplatí pro úvěry na ojeté vozy do výše 200 tis. Kč) a ze zákona je nutné mít uzavřeno povinné ručení.
Obvykle je nabídka financování spojena s nabídkou povinného ručení a havarijního pojištění za zvýhodněné sazby přes RCI Fianancial Services s.r.o. Dále nabízíme pojištění schopnosti splácet, pojištění GAP a širokou škálu doplňkového pojištění (např. pojištění čelní skla, zavazadel, spolucestujících osob, atd.). Všechna tato pojištění jsou zahrnuta do splátek. Garantujeme výši pojistného po celou dobu financování. U povinného ručení je možná i přefakturace pojistného se zohledněním bonusů za bezeškodní průběh z předchozího pojištění.

Mohu uplatnit bonusy z pojištění při koupi vozu formou finančního leasingu nebo úvěru?

V případě, že máte bonusy na povinné ručení, můžete je uplatnit. Povinné ručení Vám nezahrneme do splátek, ale pošleme Vám fakturu na aktuální výši povinného ručení ponížené o Vaše bonusy. Aby Vám byl bonus uznán, je nutné doložit originál potvrzení od pojišťovny o bezeškodném průběhu.

Kde mohu nahlásit změnu identifikačních údajů v průběhu leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru?

Změnu identifikačních údajů (adresy atd.) je potřeba nahlásit písemně. Oznámení o změně (nutné uvést číslo leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru) zašlete poštou na RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo faxem na 844 113 399 nebo emailem na adresu [javascript protected email]

Kde získám informace o průběhu leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru?

Veškeré informace o průběhu a trvání leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru získáte na našem klientském centru na telefonním čísle 844 113 355 nebo na emailové adrese [javascript protected email]

Co mám dělat, když jsem neobdržel splátkový kalendář?

Splátkový kalendář obdržíte poštou na adresu uvedenou ve smlouvě nejpozději do 3 týdnů od převzetí vozu. V případě, že splátkový kalendář neobdržíte, kontaktuje naše klientské centrum na telefonním čísle 844 113 355. Výše a splatnost leasingových splátek je uvedena také v informativních údajích, které jsou součástí smluvní dokumentace od RCI Financial Services, s.r.o. nebo výše a splatnost splátek úvěru je uvedena na základních údajích o úvěru, které jsou součástí dokumentace od RCI Financial Services, s.r.o.

Mohu požádat o odklad úhrady splátek?

Ano, je možný odklad maximálně 3 splátek. Po uplynutí doby odkladu splátek uhradíte tyto tři odložené splátky spolu s další pravidelnou splátkou. Podepsanou Žádost o odklad splátek zašlete poštou na Správní oddělení, RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo faxem na 844 113 399. Podmínkou souhlasu s odkladem platby splátek je uhrazeních veškerých dluhů vůči RCI Financial Services, s.r.o. po splatnosti.

Kde si mohu zažádat o vypůjčení technického průkazu?

V případě, že si budete potřebovat z nějakého důvodu zapůjčit technický průkaz, kontaktuje naše klientské centrum na telefonním čísle 844 113 355.

Jak postupuji v případě reklamace vozidla?

Základní postup při reklamaci předmětu leasingu je uveden přímo ve všeobecných podmínkách – tzn. že klient je zmocněn i bez našeho vědomí našim jménem reklamovat u prodávajícího. Informuje-li nás písemně klient o probíhající reklamaci, vystavíme mu zvláštní plnou moc k řešení reklamace.

Končí pojištění současně s ukončením úvěrové smlouvy?

V případě, že je k úvěru sjednáno povinné ručení nebo havarijní pojištění, platnost tohoto pojištění končí k datu ukončení smlouvy o úvěru, tzn. k datu splacením celé výše úvěru.

Je možné předčasně ukončit smlouvu o úvěru?

Ano, úvěr je možné v průběhu smlouvy doplatit před dobou splatnosti úvěru.Podáte Žádost o předčasné splacení celého úvěru. Podepsanou žádost zašlete poštou na Správní oddělení, RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 nebo faxem na 844 113 399.

Splatíte zbývající celkový stav dluhu ke dni předčasného ukončení splacení úvěru.

V případě, že je sjednáno pojištění prostřednictvím RCI Financial Services, s.r.o., zaniká pojištění dnem ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a leasingovou společností.

Mohu převést smlouvu o úvěru?

Ano. Současný nájemce podá písemně na příslušné pobočce RCI Financial Services, s.r.o. Žádost o přistoupení/převzetí dluhu z úvěrové smlouvy. Současně předloží identifikační údaje budoucího dlužníka dle žádosti. Po schválení žádosti bude podepsána Dohoda o přistoupení k závazku. Podmínkou je zaslání žádosti 21 pracovních dnů před požadovaným převzetím dluhu. Závazky současného dlužníka musí být vyrovnány k datu podání žádosti, včetně splátky k jejímuž datu splatnosti je převzetí dluhu požadováno, neboť splátky jsou splatné zpětně.

Převádí se pojištění při převodu úvěrové smlouvy?

V případě převodu úvěrové smlouvy na jiného dlužníka se uzavírá nová smlouva o povinném ručení a havarijním pojištění s novým dlužníkem k datu převodu smlouvy. Nový klient má nárok, stejně jako původní klient, na zvýhodněné sazby pojištění přes RCI Financial Services, s.r.o. platné k datu převodu.